Halmstads kommun tar 57,8 miljoner från HFAB under 2015, visar Hyresgästföreningens granskning

Vid en noggrann granskning av HFAB:s årsredovisning har Hyresgästföreningen kommit fram till att den totala värdeöverföringen till Halmstads kommun är 57,8 miljoner under 2015 och inte 27 miljoner som tidigare rapporterats i media.

Detta motsvarar 5 807 kronor per lägenhet och år. Det innebär att varje hyresgäst sponsrar Halmstad kommun med mer än en månadshyra per år. Den totala värdeöverföringen motsvarar 11 års hyreshöjningar.

– Vi är mycket kritiska till denna mycket höga värdeöverföring som enligt vår mening kommer att gå till kommunal verksamhet som borde finansieras av hela skattekollektivet och inte endast av HFAB:s hyresgäster. Kommunens beslut kan inte ses som något annat än en dubbelbeskattning av hyresgästerna, säger Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Vi brukar ibland mötas av argumentet att HFAB är alla Halmstadbors bolag och att kommunen har rätt till skälig utdelning på de pengar som man skjutit till som ägare. Vi kan hålla med om detta men Halmstads kommun har satt in 266,7 miljoner i aktiekapital i bolaget och en skälig utdelning på detta stannar på cirka 6,7 miljoner kronor. Nu väljer Halmstads kommun att plocka ut mångdubbelt mer.

– Som hyresförhandlande part måste vi också ställa oss frågan varför HFAB behövde en hyreshöjning från den 1 januari vilken gav företaget cirka 5 miljoner kronor i ökade intäkter när Halmstads kommun samtidigt gör detta stora vinstuttag. Pengarna behöver stanna kvar i bolaget för att användas till nyproduktion och underhåll. Ingen av dessa utdelningar är i sig olagliga – däremot är de helt orimliga, avslutar Peter Olsén.

För ytterligare information kontakta:

Peter Olsén, förhandlare, 070-630 73 67, 042-19 81 37

Vad händer nu?
Vi uppmanar Halmstads kommun att avstå från dessa orimliga vinstuttag och har kontaktat kommunstyrelsens ordförande Carl-Fredrik Graf (M) för ett möte.

Vi kommer att informera våra medlemmar i Halmstad om kommunens beslut. Vi kommer också ta upp detta på Hyresgästföreningens årsmöte den 18/3 kl. 19 på Halmstads teater (festsalen).

Bakgrund:
Halmstads kommun har beslutat att ta ut 20 miljoner kronor per år från Halmstads Fastighets AB. Pengarna ska användas till ett antal projekt kring bland annat centrumutveckling och idrottsanläggningar. Tyvärr stannar inte värdeöverföringen från HFAB till Halmstads kommun med detta. Enligt HFAB:s årsredovisning utgår ytterligare cirka 8,7 miljoner till Halmstads kommun i form av borgensavgift och traditionell aktieutdelning.

Till detta kommer ytterligare en massiv värdeöverföring i form av koncernbidrag/ägartillskott, vilket ger Halmstad ytterligare 29 miljoner (netto). Konstruktionen med ägartillskott är i sig kostnadsneutral för företaget eftersom dessa pengar i annat fall hade gått till statlig skatt. Man kan då hävda att det inte gör någon skillnad för hyresgästerna om de 29 miljonerna hamnar hos staten eller kommunen. Faktum är dock att kommunen har kapat till sig den statliga skatten för egna syften.