​Tvåårsavtal för ökat underhåll

Hyresgästerna hos det kommunala bostadsbolaget Toarpshus i Borås får en hyreshöjning med 1,4 procent 2015 och ytterligare 0,88 procent från och med den 1 januari 2016. Detta står klart efter att Toarpshus och Hyresgästföreningen kommit överens om att anta ett centralt rekommenderat medlingsbud.

I slutet av januari valde bolaget att söka medling då parterna inte var överens om vad som krävs för att klara nuvarande och kommande renoveringsbehov, och i vilken takt detta ska ske. Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson anser att det bud som vi lämnade på 1,3 procent för 2015 ger företaget goda förutsättningar att klara sina åtaganden. Bolagets krav var 4,28 procent. Parterna har nu kommit överens om att anta medlarnas bud.

– Vi anser att höjningen är rimlig och på längre sikt ger det företaget möjligheter att bibehålla och öka underhållsuttaget, säger Ann-Christin Josefsson.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadrat som idag ligger på 4 625 kronor i månaden innebär uppgörelsen en höjning 2015 med 65 kronor månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson

telefon 033-29 01 60

Hyresgästföreningens regionala pressjour

Telefon 0521 – 26 58 01