Hyran klar för 35 000 lägenheter i Göteborg

Årets hyror är klara hos ett stort antal privatvärdar i Göteborg. Hyresgästföreningen och branschorganisationen Fastighetsägarna GFR är överens om hyreshöjningar på mellan 0-1,6 procent.

- Den här uppgörelsen ligger på samma nivå som de tidigare överenskommelser vi slutit om årets hyror i Göteborg och det bedömer vi är ett tillfredställande resultat, säger Pedram Kouchakpour, förhandlingschef hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Hyreshöjningarna varierar mellan olika bostadsområden och olika fastigheter. Skälet till det är att den nuvarande hyresnivån jämförts med den kvalitet, till exempel standard och skötsel, som erbjuds i boendet.

Majoriteten av hyresgästerna får höjningar mellan 0,5-1,2 procent. Det motsvarar 30-72 kronor mer i månaden för en lägenhet som i dag kostar 6 000 kronor.

För 80 procent av fastigheterna gäller höjningen från 1 januari. Det innebär att hyresgästerna får betala höjningen för januari, februari och mars månad i efterhand på hyresavierna för april, maj och juni. I resterande fastigheter gäller den nya högre hyran från 1 april.

När förhandlingarna inleddes var Fastighetsägarnas ursprungliga krav höjningar på upp till 5 procent. Hyresgästföreningen å sin sida uppmanade hyresvärdarna till största möjliga återhållsamhet både i år och kommande år med tanke på det samhällsekonomiska läget med rekordlåg ränta och inflation och med hänsyn till hyresgästernas ekonomi.

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Göran Moberg, förhandlingsstrateg 031-704 50 30

Carl-Johan Bergström, förhandlingsstrateg 031-704 50 23

Pedram Kouchakpour, förhandlingschef 031-704 50 67