​Underhållsbehov och taxor höjer hyran

– Årets hyreshöjning är i sig inte blygsam men går till att stärka förutsättningarna för att kunna klara av underhållssituationen på ett rimligt sätt. De samhällsekonomiska förutsättningarna är nu goda. Rätt hanterat kan pengarna räcka till mer. Det är något som hyresgästerna förväntar sig kommer att ske. Således finns goda förutsättningar för måttliga hyreshöjningar framöver.

Så sammanfattar Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson uppgörelsen om årets hyror för de boende hos Fristadsbostäder Ab (Fribo).

Det blir en hyreshöjning med i genomsnitt 23,5 kronor per kvadratmeter och år, och gäller från den 1 april 2015 till och med den 31 mars 2016.

Förutom underhållsbehov slår kommunala taxehöjningar hårt mot bolagets ekonomi. Taxebundna kostnader som värme och vatten utgör en stor andel av företagets kostnader, kostnader som i slutändan måste bäras av hyresgästerna.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadrat som idag ligger på 4 067 kronor i månaden innebär uppgörelsen en höjning med 117,5 kronor månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson

Telefon 033 – 29 01 60

Hyresgästföreningens regionala pressjour

Mobil 0722–11 65 41