Hyresavtal för ökat underhåll

Hyreshöjningen för de boende i det kommunala bostadsbolaget STUBO AB i Ulricehamn landar på 15 kronor per kvadratmeter och år, från och med den 1 april 2015. Utslaget över hela år 2015 motsvarar det en procentuell höjning på 1,19 procent.

Bolaget hade begärt en höjning på 2,5 procent med hänvisning till allmänna kostnadsökningar och ett ökat underhållsbehov. Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christine Josefsson konstaterar att underhållsbehov finns och att parterna efter en konstruktiv dialog har landat på en nivå som kan gynna hyresgästerna på sikt under förutsättning att hyreshöjningen går till underhåll.

– Att kostnadsläget är gynnsamt gör att vad som läggs på underhåll kan räcka till mer. Det är något som alla hyresgäster på sikt har del av. Det grundar även att förutsättningar finns för fortsatt måttliga hyresförändringar framöver. Vi kommer löpande följa upp volymen på det underhåll som utförs, säger hon.

En genomsnittlig tvåa på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 606 kronor får med det nya avtalet en höjning med 75 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson

telefon 033-29 01 60

mobil 0702-12 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour

0722 – 11 65 41