Underhållsbehov höjer hyran hos Bollebo

Ett omfattande behov av renovering och underhåll och en kraftig höjning av VA-taxan förra året – det ligger bakom den jämförelsevis höga höjning som Hyresgästföreningen gått med på för det kommunala bostadsbolaget Bollebo. Hyrorna höjs med 1,45 procent den 1 april och ytterligare en halv procent den 1 juli.

Kommunpolitikernas höjning av VA-taxan 2014 slår igenom i hyreshöjningar som är svåra för bolaget att avstå ifrån. Inför förhandlingarna begärde man en höjning av hyrorna med 3,58 procent. Omräknat för hela 2015 blir det nu en höjning på 1,34 procent som Hyresgästföreningen accepterat.

– Uppgörelsen ska stärka möjligheterna att klara underhållet på ett rimligt sätt. Något som kommer alla hyresgäster till godo, säger Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson.

Hon konstaterar också att de samhällsekonomiska förutsättningarna, med låga räntor och låga prisökningar, just nu är goda.

– Rätt hanterade kan hyrespengarna därmed räcka till mera underhåll samtidigt som hyresgästerna förväntar sig låga höjningar framöver, säger Ann-Christin Josefsson.

Hon räknar med att Hyresgästföreningen nu noga kommer att följa upp hur mycket underhåll Bollebo genomför.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 950 kr innebär uppgörelsen att hyran höjs 1 april med 72 kronor per månad och sedan med ytterligare 25 kronor den 1 juli.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare

Telefon 033 – 29 01 60

Hyresgästföreningens regionala pressjour

0722 – 11 65 41