Hyresförhandlingarna med Bjuvsbostäder AB har strandat

Trots långvariga förhandlingar har Bjuvsbostäder AB och Hyresgästföreningen inte lyckats enas om hyrorna för 1 061 lägenheter.

När förhandlingarna bröts stod Bjuvsbostäder AB fast vid sitt yrkande om att få höja hyrorna med 3,5 %. Efter våra analyser av företagets ekonomi och verksamhet ansåg vi att detta var orimligt högt. Särskilt med tanke på de låga räntorna och den låga inflationen.

- Med tanke på att den genomsnittlige hyresgästen i vår region har fått en hyreshöjning på ca 0,9 % framstår det som helt orimligt att hyresgästerna i Bjuv ska en nästan fyra gånger så hög hyreshöjning, säger Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Bolaget har framfört ett stort underhållsbehov som grund för sitt yrkande. Hyresgästföreningen anser dock att detta inte är särskilt unikt för Bjuvsbostäder och att redan idag är underhållsvolymen i Bjuvsbostäder bland de högsta i Skåne.

Vad händer nu?
Förhandlingarna kommer sannolikt att avgöras vid en central medling. Det innebär att våra respektive riksorganisationer kommer att lägga fram förslag för att kunna lösa tvisten.

För ytterligare information kontakta:
Peter Olsén, förhandlare, 042-19 81 37, 070-630 73 67