Hyreskrav från Herrljunga Bostäder

Herrljunga Bostäder AB, Herrljungas kommunala bostadsbolag, vill höja hyrorna. Inför förhandlingar med Hyresgästföreningen kräver bolaget att få höja hyrorna med 2,64 procent från och med den 1 april 2015.

Hyresgästföreningens förhandlingsledare Carl-Johan Öjeke menar att eventuella hyreshöjningar måste gynna en fortsatt god förvaltningskvalitet och möta de underhållsbehov som finns. Men även det finansiella läget som råder i landet och hur tidigare års höjningar har använts måste vägas in i bedömningen.

– Nu kommer Hyresgästföreningens förhandlingsombud att gå igenom bolagets ekonomi, dess budget samt vad tidigare ökade hyresintäkter har avsatts till för att diskutera om en hyreshöjning med 2,46 är rimlig, säger han.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter som idag ligger på 4 178 kronor i månaden skulle en höjning med 2,64 procent innebära 110 kronor mer i månaden eller 1 320 kronor på ett år.

Förhandlingarna startar den 10 mars.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Carl-Johan Öjeke

Telefon 0521 – 26 58 45

Hyresgästföreningens regionala pressjour

Telefon 0521 - 26 58 01