Kommunal internbank bakom höjda hyror

Införandet av en internbank för kommunens bolag ligger bakom en stor del av årets hyreshöjning för de boende i det kommunala bostadsbolaget Centrumbostäder i Skara. Det står klart sedan förhandlingarna med Hyresgästföreningen nu är klara.

– Hyrorna höjs den 1 april med 1,5 procent.Av det bolaget får in på höjningen går 1,4 miljoner kronor direkt vidare till kommunkassan. Det är pengar som inte ger de boende vare sig bättre service eller mera underhåll, konstaterar Hyresgästföreningens förhandlare Håkan Skött.

På andra håll har årets hyresförhandlingar handlat mycket om sänkta räntor. Till det kommer att de allmänna prisstegringarna - inflationen – ligger på noll just nu. I det läget har kommunala taxor och avgifter haft en avgörande betydelse för de höjningar Hyresgästföreningen trots allt tvingats acceptera.

Centrumbostäder begärde en hyreshöjning på 2,87 procent. Bolaget hänvisade till lönehöjningar, taxehöjningar och till följderna av kommunens beslut om en internbank för den kommunala verksamheten. Ett beslut som ökar Centrumbostäders kostnader med 1,4 miljoner kronor.

– Det motsvarar en räntehöjning på en procent ett år då räntorna går ner. Något som på andra håll hållit nere hyreshöjningarna och samtidigt skapat utrymme för ett ökat underhåll, säger Håkan Skött.

– För Centrumbostäder har vi nu i alla fall nått en överenskommelse om oförändrat underhåll, tillägger han.

För en genomsnittlig tvårummare som idag kostar 4 710 betyder uppgörelsen en hyreshöjning på 70 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Håkan Skött, hyresförhandlare

0521 – 26 58 26

Hyresgästföreningens regionala pressjour

0521 – 26 58 01