Rekordstrandning av hyresförhandling för privata hyreslägenheter

Hyran för 7 000 privata hyreslägenheter i Uppsala kommer att avgöras i hyresnämnden. Det är den största strandningen av privata hyresvärdar i Sverige någonsin.

De privata hyresvärdarna i Uppsala har i 2015 års hyresförhandlingar kommit med rejäla höjningsyrkanden, ofta med hänvisning till den överhettade bostadsmarknaden i Uppsala.

Hyresgästföreningen i Uppsala har gått in i förhandlingarna med ambitionen att verka för stor återhållsamhet med hänsyn till rådande ekonomiska förutsättningar. Det faktum att Uppsalahem och Studentstaden, med sammanlagt 15 000 lägenheter, avstår från hyreshöjning fram till 1 juli 2016 talar också för det. De privata hyresvärdarna Rikshem, Stena och Heimstaden, som tillsammans äger ca 7 000 lägenheter i Uppsala, har dessvärre inte visat motsvarande ansvarstagande utan väljer att stranda förhandlingarna och går direkt till hyresnämnden.

Hyresgästföreningen bedömer att risken att även Fastighetsägarföreningen, som företräder de mindre privata fastighetsägarna i Uppsala, med ca 3 000 lägenheter, också kommer att stranda förhandlingarna är stor och det av samma skäl som de stora fastighetsägarna. Strandningen har enligt Hyresgästföreningen föregåtts av ett närmast kartelliknande förfarande från Fastighetsägarföreningen och de stora privata fastighetsägarna ovan.

-Som hyresgäst är det väldigt svårt att förstå varför Stena inte kan nöja sig med det bud de fått när Uppsalahem inte anser sig behöva höja hyran alls, säger Stephen Pettersson som är hyresgäst hos Stena.

-Det känns som att de privata hyresvärdarna försöker tjäna pengar på bostadsbristen i Uppsala, tillägger Johan Wallin, vice ordförande i Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder.

Rikshem kom med sin årsrapport för 2014 den 9 februari och den visar på mycket goda siffror. Fastigheter är också mycket heta på börsen och branschindex visar att Uppsala ligger på tredje plats i riket enligt NAI Svefa Fastighetsindex.

-Vi tycker det är uppenbart att ett år med obefintlig ränta och låga kostnadsökningar i övrigt så bör och kan de privata fastighetsägare vara återhållsamma med hyreshöjningar, säger Lena Jansson Nordin, förhandlare på Hyresgästföreningen, och hon förväntar sig stöd för detta i hyresnämnden.

Kontaktpersoner på Hyresgästföreningen Region Aros Gävle:

Helena Åhlberg, 0709-75 90 18, förhandlare

Lena Jansson Nordin, 072-714 58 16, förhandlare

Claes Pile, 0703-24 51 29, bostadspolitisk utredare