Grattis Falun! Men var ska alla nya invånare bo?

Grattis Falun!

Ni har fått 331 nya invånare under 2014 – men var ska dom bo?”

Faluns invånarantal är nu nästan 57.000 – fantastiskt roligt att Falun växer så det knakar tillsammans med nästan alla kommuner i Dalarna.

Men var ska alla nya invånare bo? För samtidigt så ser siffrorna för nybyggda bostäder åter dystra ut. Den ökning som vi har sett i byggandet under 2012-13 har nu bromsats in. Under 2012–2013 blev 800 nya bostäder inflyttningsklara, och mer än hälften av dem var hyreslägenheter. Det var inte så långt ifrån det mål på 500 bostäder om året som länsstyrelsen satt upp. De preliminära siffrorna för byggandet under 2014 är betydligt sämre. Siffran för färdigbyggda bostäder 2014 ser ut att hamna under 200. Och de som påbörjades var inte heller fler.

Hyresgästföreningen väcker frågan om fler bostäder under skid-VM i Falun. En dörr ställs upp efter Nybrogatan som en illustration av bostadsbristen och på fredag den 27 februari finns Hyresgästföreningen på plats på stan för att prata om problemet och visa på vilka lösningar som kan finnas. Våra förslag är:

På kommunal nivå

 • Kommunerna måste planera sin markanvändning för fler hyresrätter
 • Kommunerna behöver stärka bemanning och kompetens för att klara ökad bostadsproduktion
 • Kommunerna behöver erbjuda rimliga mark- och exploateringsvillkor
 • De kommunala bostadsbolagen måste ta ett särskilt ansvar för att det byggs fler hyresrätter till rimlig kostnad

På statlig nivå:

 • Inför investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter
 • Slopa fastighetsskatten för hyresrätter
 • Skapa skattefria underhållsfonder
 • Inför ROT – avdrag även till hyresrätter
 • Skapa en miljöpremie för ombyggnad/ upprustning av hyresrätter
 • Stärk boendeinflytandet vid ombyggnad
 • Ge stöd till bostadsföretag på vikande marknader

På Hyresgästföreningens faktabank www.hurvibor.se finns mer fakta. Följ länkar nedan:

http://hurvibor.se/lanssidor/dalarna/bostader/nybyggnad/

http://hurvibor.se/lanssidor/dalarna/kommuner/falun/

För mer information:

Per Höglund 072-337 66 49

Ordförande Hyresgästföreningen Falun

Helene Hjort-Ericksson 070 – 665 76 60

Opinionsbildare Hyresgästföreningen Region Mitt