Lunchseminarium: Trygg är ingen vara

Påtvingad flytt som en följd av renoveringsprojekt, är det allvarligt? Varför engagerar sig Svenska kyrkan? Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta har bjudit in sin förbundsordförande Marie Linder, och arrangerar tillsammans med Svenska kyrkan Vaksala församling och konstprojektet Våra hem ett seminarium som lyfter fram hyresgästers perspektiv på storskaliga ombyggnadsprojekt.

Sverige står inför en stor utmaning. Bara i de kommunala bostadsbolagen beräknas 300 000 av miljonprogrammets lägenheter vara i behov av omfattande ombyggnad. Enligt Boverket kommer en fjärdedel av hyresgästerna tvingas flytta på grund av att hyran ofta höjs drastiskt i samband med ombyggnationerna. Detta är precis vad som hänt i Uppsalastadsdelarna Gränby och Kvarngärdet.

- Renovering behövs, men den bör göras smart och varsamt. Det sätt fastighetsbolagen valt att gå tillväga hos oss är inte långsiktigt hållbart, vare sig ur sociala, klimat eller kulturhistoriska perspektiv. Hyresgäster har inget inflytande, vilket är mycket synd. Vår kunskap och våra perspektiv behövs, säger Åse Richard, projektledare för konstprojektet Våra hem.

Konstnärer och forskare som bor i Gränby har under 2014 verkat i området för att synliggöra hyresgästers tankar och känslor kring det som pågår. Tillsammans har de tagit fram konstutställningen Våra Hem. En del av deras arbete visas nu i Svenska kyrkans lokaler i Gränby Centrum.

Seminariet med Marie Linder går av stapeln torsdagen den 5 mars. Medverkar gör också forskaren Sara Westin, diakon Anneli Tildemar och konstnären Elin Forsell.

Konstprojektet Våra Hem visas i Gränby Centrum (kyrkans lokaler, våning 3) 26 feb - 11 mars.

Plats: Svenska kyrkans lokaler i Gränby Centrum (våning 3)

Tid: Torsdag 5 mars kl 12-13

Kontaktperson: Åse Richards, projektledare, 076 -798 08 08