Byggandet av hyresrätter ökar i Västerås

Bostadsbyggandet ökar i Västerås. Trots det möter inte nyproduktionen av bostäder behovet. Hyresgästföreningen vill se ökat byggande av hyresrätter med rimliga hyror. Nu visar ny statistik att andelen hyresrätter ökar. 

Västerås kommun växer så det knakar – de senaste åren med i snitt 1 500 invånare per år. Men bostadsbyggandet har släpat efter. Nu verkar det dock ha lossnat ordentligt. 2012 och 2013 blev nära 1 700 bostäder färdiga i Västmanlands län, nästan alla byggdes i Västerås. Cirka 500 av de nya lägenheterna var hyresrätter.

- Trots att flera kommuner i Västmanland uppger att de har bostadsbrist är det nästan bara i Västerås som det byggs nytt. För att  få fart på bostadsbyggandet i länet skulle det behövas en investeringsstimulans på ungefär 200 000 kr per lägenhet. Om man dessutom kombinerar stimulansen med villkor för högsta hyresnivåer ger det en dämpande effekt på produktionskostnaderna, förklarar Johan Lindahl bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen region Aros-Gävle.

Preliminära siffror från SCB pekar mot att antalet nybyggda bostäder i Västmanland 2014 kommer att hamna kring 650–700, varav cirka 500 i flerbostadshus. Siffran för påbörjade bostäder 2014, även den preliminär, ligger något högre. Av de cirka 700 bostäder som hittills är inrapporterade uppges ungefär 300 vara hyresrätter.

- Bostadsbristen i Västerås är fortfarande akut och mycket av det som byggs är för dyrt. Efterfrågan på hyresrätter med rimliga hyror är fortfarande mycket stor, säger Johan Lindahl bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen region Aros-Gävle. 


För frågor kontakta:
Johan Lindahl, pressekreterare/bostadspolitisk utredare, 072-7125129

Läs mer om de nya siffrorna på vår faktasajt Hurvibor.se