Uppsala bygger mest men inte tillräckligt

Uppsala län bygger mest i landet i förhållande till sin befolkning. Trots det möter inte nyproduktionen av bostäder behovet. Hyresgästföreningen vill se ökat byggande av hyresrätter med rimliga hyror.

Byggandet ökar i Uppsala län, och siffran för 2013 var bäst i Sverige i förhållande till befolkningen. Då blev över 1 800 bostäder färdiga. Även 2014 verkar bostadsbyggandet hamna på ungefär samma nivå. Ännu mer glädjande är att det påbörjades över 3 000 lägenheter 2014, enligt preliminära siffror från SCB. Av dem uppges cirka 1 400 vara hyresrätter.

BEHOVET ÄR STÖRRE
Ändå är det inte i närheten av vad som skulle behövas. Befolkningsökningen i Uppsala län är stark, bara under 2014 fick länet nära 3 500 nya invånare. Många år med lågt byggande har skapat ett uppdämt behov, framför allt av hyreslägenheter.

Landshövdingen, länsstyrelsen och kommunerna har slagit fast att behovet är 5 000 bostäder per år – eller 25 000 de närmaste fem åren. Annars äventyras länets utveckling, skrev de i en gemensam avsiktsförklaring.

Hyresgästföreningen vill se ett ökat bostadsbyggande men tycker också att hyresnivåerna är en viktig fråga. 

- Bostadsbristen i Uppsala är akut och mycket av det som byggs är för dyrt. Efterfrågan på hyresrätter med rimliga hyror är fortfarande mycket stor, säger Johan Lindahl bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen region Aros-Gävle. 


För frågor kontakta:
Johan Lindahl, pressekreterare/bostadspolitisk utredare, 072-7125129

Läs mer om de nya siffrorna på vår faktasajt Hurvibor.se 

Länsstyrelsens hemsida hittar du också landshövdingens kommentar.