Orättvist att tvingas höja hyror på grund av nödvändigt underhåll

Hyresgästföreningen och AB Bostaden har tecknat en uppgörelse kring hyrorna från första april 2015. AB Bostaden hade krävt att få höja hyrorna med 1,52 procent, bland de lägsta yrkandena i landet i årets hyresförhandlingar. Parterna enades om en genomsnittlig höjning på 1,25 procent.

Huvudorsaken till hyreshöjningen är det ökade underhållet. AB Bostaden har behov av att göra underhåll för 270 miljoner kronor varje år de närmaste 15 åren.

"Vi anser att AB Bostaden inte skulle ha varit tvungna att höja hyran alls i år om det inte varit för underhållsbehovet. Vi har hela tiden trott och hoppats på att det ska komma regeringsbeslut på subventioner och skattelättnader som ska lösa det stora underhållsbehovet för hyresfastigheter. Men ännu har vi inte sett något sådant. Enskilda villa- och bostadsrättsägare har fått subventioner för sina renoveringar i flera år nu. Det är ett orättvist system där hyresgästerna är de som får betala", säger Hans-Urban Strand, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Lägenheter i hus byggda 2010 eller senare får ingen höjning. För övriga innebär överenskommelsen höjningar mellan 1-1,5 procent.

För mer information:
Hans-Urban Strand, förhandlare Hyresgästföreningen, 070-579 24 44