Hyresgästföreningen sänkte hyreskravet med mer än hälften


Den centrala Hyresmarknadskommittén, HMK, har nu beslutat om hur stor hyreshöjningen för Kirunabostäders hyresgäster blir. Detta efter att parterna inte kunnat komma överens. HMK sänker Kirunabostäders krav från 3,6 procent till 1,27 procent.

”Vi har hela tiden haft åsikten att Kirunabostäders krav inte var relevant, bland annat med tanke på det låga ränteläget. Det är också en avvägningsfråga hur mycket hyresgästerna ska stå för de renoveringskostnader som bolaget har. Vi är glada över att HMK valde att ta till sig våra argument och vår analys av bolagets kostnader”, säger Nicklas Emmoth, ordförande i Hyresgästföreningen Kiruna.

Utslaget i HMK innebär att en lägenhet med en hyra på 5000 kronor får en hyreshöjning på 64 kronor per månad. Om bolagets krav gått igenom skulle samma lägenhet har höjts med 180 kronor per månad. Höjningen gäller från och med första januari.

Hyresgästföreningen ville att den retroaktiva höjningen skulle slås ut på de kommande tre månadernas hyra, vilket brukar vara fallet när parterna inte kunnat komma överens.

”Tyvärr går inte Kirunabostäder med på detta krav utan kommer att lägga hela den retroaktiva höjningen på april månads hyra. Vi anser att detta är fel då det riskerar att drabba den enskilde hyresgästen hårt”, säger Nicklas Emmoth.


För mer information:
Nicklas Emmoth, ordförande Hyresgästföreningen Kiruna
nicklas.emmoth@gmail.com
070-3810989