Tvåårig uppgörelse mellan Nyköpingshem och Hyresgästföreningen

Hyran för Nyköpingshems hyresgäster kommer att höjas med i snitt 1,52 procent 2015 och 1 procent 2016. I uppgörelsen ingår en bibehållen nivå på underhållsbudgeten.

Hyresförhandlingarna mellan Nyköpingshem och Hyresgästföreningen strandade i december när parterna inte kunde komma överens. Förhandlingarna återupptogs i mitten av januari och nu har en uppgörelse nåtts.

– Det känns bra att båda parter ansträngde sig för att komma överens trots att vi stod långt ifrån varandra. Vi har lyckats få en bibehållen underhållsbudget trots att hyreshöjningen ligger långt under vad Nyköpingshem yrkade från början, säger Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt.

Hyrorna för 2015 höjs i snitt med 1,52 procent vilket innebär att en lägenhet på 60 kvadrat med en månadshyra på 6500 får en höjning med 99 kronor i månaden. De lägenheter som får lägst höjning får 1,2 procent och de som får högst får 1,9 procent hyreshöjning. Nyköpingshem hade yrkat på 3,23 procent och redovisade ökade kostnader för reparationer, vatten och fastighetsunderhåll. Hyresgästföreningen har å sin sida redovisat de synpunkter och brister som våra medlemmar rapporterat in.

- Vi går in mer tydligt i hyressättningsmodellen nu och med den här förhandlingen har vi sett till att de lägenheter som inte får extraordinärt underhåll inte heller får kraftigt höjd hyra. Det gynnar alla hyresgäster på sikt, tillägger Astrid Öhman Asp.

För mer information:

Astrid Öhman Asp 070 – 534 28 07

Förhandlingsledare

Hyresgästföreningen Region Mitt