​Hyrorna 2015 klara för hyresgäster hos Telge bostäder

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region Stockholms och Telge Bostäder AB om 2015 års hyror är nu avslutade. Hyrorna höjs med 1,1 procent från den 1 januari 2015. Telge Bostäder AB yrkade ursprungligen på en höjning av hyrorna med 2,92 procent från den 1 januari 2015. Anledningen till höjningen är höjda va-avgifter samt ökade kostnader för reparationer och upprustningar.

Överenskommelsen omfattar bolagets samtliga bostäder, förutom bostäder på Holsterbrovägen 2–16, Björkvägen 3A–7B och Liljestigen 13–21, som är undantagna från årets höjning på grund av upprustningsarbeten.

Även bostäder där hyresgästen betalar sin egen uppvärmning (kallhyra) omfattas av höjningen på 1,1 procent.

Övriga överenskommelser

I samband med förhandlingarna har överenskommelse även tecknats för upprustning och modernisering av tvättstugor och säkrare lägenhetsförråd. Överenskommelsen träder i kraft den 1 april 2015 och innebär att hyresgäster som bor i hus som har fått upprustade tvättstugor från 2009 och framåt får en höjning av hyran på 50 kronor per månad från 1 april 2015.

Hyresgäster som bor i hus som får nya säkrare lägenhetsförråd, får en hyreshöjning för dessa med 30 kronor per månad från 1 april 2015.

För mer information, kontakta:

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84