Ljungskilehem begär hyreshöjning

Det kommunala bostadsbolaget Ljungskilehem vill höja hyran på sina lägenheter. Inför förhandlingarna med Hyresgästföreningen kräver bolaget en hyreshöjning på 2,9 procent från och med den 1 april 2015.

Bolaget hänvisar framförallt till de allmänna kostnadsökningarna. Hyresgästföreningens förhandlare tycker att yrkandet är väl tilltaget med tanke på det allmänna ekonomiska läget med minusränta och en låg inflation.

– Dock får vi beakta taxeökningarna i kommunen som äter upp en del av kakan. Vi delar uppfattningen med bolaget att borgensavgifter borde sänkas. Dock ligger detta beslut en period framåt i tiden, men detta måste finnas med i sammanhanget, konstaterar Hyresgästföreningens förhandlare Björn Karlsson.

För en genomsnittlig tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 560 kronor per månad skulle en höjning på 2,9 procent innebära att hyran höjs med 132 kronor i månaden, vilket blir 1 584 kronor på ett år.

Förhandlingarna startar den 27 februari.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Björn Karlsson, förhandlare

telefon 0521 – 26 58 42

Hyresgästföreningens regionala presservice

telefon 0722 – 11 65 41