Hyran klar även hos Öckerö Bostads AB

Årets hyror är nu klara hos kommunala Öckerö Bostads AB. I stället för den snitthöjning på 4 procent som bolaget begärt stannar höjningen på 1,35 procent.

Uppgörelsen berör de omkring 400 hushåll som hyr hos bolaget och innebär att en lägenhet som idag har en hyra på 5 000 kronor blir 67 kronor dyrare per månad. Höjningen blir procentuellt lika hög i alla bolagets lägenheter.

Den nya högre hyran gäller från 1 januari i år. Höjningen för första halvåret kommer att tas ut i efterskott på hyresavierna för juli, augusti och september.

När förhandlingarna inleddes ville Öckerö Bostads AB höja med ända upp till 7 procent i några fastigheter. Det genomsnittliga kravet låg på 4 procent vilket innebär att lägenheten i exemplet ovan skulle blivit 200 kronor dyrare per månad.

Hyresgästföreningen begärde å sin sida största möjliga återhållsamhet från bolaget. Detta med tanke på att ränta och inflation ligger på rekordlåga nivåer vilket gynnar företagens ekonomi. Samtidigt har många hyresgäster en fortsatt ansträngd ekonomi.

I och med uppgörelsen med Öckerö Bostads AB är nu så gott som samtliga hyresförhandlingar i Hyresgästföreningens västsvenska region avklarade.