Hyran klar hos Bostads AB Poseidon i Göteborg

Årets hyror är nu även klara hos Bostads AB Poseidon i Göteborg. Uppgörelsen som berör drygt 26 000 hushåll innebär att hyran höjs med i genomsnitt 0,8 procent.

Hyreshöjningarna blir inte lika i alla områden utan varierar mellan 0-1,6 procent beroende på bland annat vilken standard och förvaltningskvalitet som erbjuds. Merparten av hushållen får dock den genomsnittliga höjningen på 0,8 procent.

Det innebär att en lägenhet som i dag har en hyra på 6 000 kronor blir 48 kronor dyrare per månad.

Uppgörelsen gäller från den 1 januari i år och det innebär att hyresgästerna får betala den nya högre hyran för januari och februari i efterskott. Höjningen för dessa två månader kommer på mars månads hyresavi.

När förhandlingarna inleddes förra året krävde Poseidon höjningar med i genomsnitt 2,1 procent. Hyresgästföreningen å sin sida begärde största möjliga återhållsamhet från bolagets sida både med hänsyn till hyresgästernas ekonomi och det för företagen gynnsamma ekonomiska läget med mycket låga räntor och inflation.

I och med dagens uppgörelse är förhandlingarna med alla de tre stora allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg klara. Hos Bostadsbolaget blir höjningen också 0,8 procent och hos Familjebostäder 0,88 procent.

Hyresgästföreningens förhandlingschef Pedram Kouchakpour tycker att förhandlingsresultaten hittills landat på en tillfredställande nivå.

  • Årets förhandlingar i region västra Sverige har likt förra året kännetecknats av höga yrkanden och många förhandlingstillfällen innan parterna kunnat närma sig en överenskommelse, säger Pedram Kouchakpour.
  • Överenskommelserna ligger på återhållsamma och acceptabla nivåer men vi är bekymrade över att yrkandena inledningsvis var så höga. En del förhandlingar pågår fortfarande, framför allt med de privata bolagen i Göteborg, Där har vi ännu så länge bara en klar överenskommelse med Botrygg på 0,45 procent som för övrigt är den hittills lägsta höjningen i regionen.

Utöver uppgörelserna med Botrygg och kommunbolagen i Göteborg finns också färdiga uppgörelser med Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (0,8 procent) Stenungsundshem (0,9 procent), Orustbostäder (0,9 procent) samt Eksta i Kungsbacka (0,9 procent).

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Pedram Kouchakpour 031-704 50 67