Ingen hyreshöjning 2015 för hyresgäster hos Arbetarebostadsfonden

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Arbetarebostadsfonden har nu lett till att Fonden har återkallat sitt yrkande om hyreshöjning för sina drygt 1400 lägenheter i Stockholm.

Arbetarebostadsfonden har under de senaste åren haft en stabil ekonomi tack vare ett systematiskt arbete med minskad energiåtgång, effektivitet i förvaltningen och låg inflation. Styrelsen har därför beslutat att inte yrka på någon hyreshöjning för hyresgästerna för 2015.

– Det är mycket tillfredställande att Arbetarebostadsfonden har gått med på vårt önskemål om oförändrad hyra och fortsätter att vara en god värd. Vi går nu vidare med att sänka kostnaderna för sophanteringen tillsammans med en av Sveriges bästa värdar, säger Fredric Ericsson, ordförande i förhandlingsdelegationen.

För mer information, kontakta:

Fredric Ericsson
Ordförande
Förhandlingsdelegation för Arbetarebostadsfonden
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-719 50 80

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84