Ingen hyreshöjning hos Viskaforshem

Viskaforshem har själva tagit initiativ till att inte höja hyrorna för 2015. Företagets ekonomi har succesivt förbättrats under de senaste åren. Detta i kombination med det gynnsamma ekonomiska läget med låga räntenivåer ligger till grund för företagets beslut. Och underhållsnivån kommer inte att påverkas.

– Företaget har tagit sitt ansvar. Att hyran höjts med mer än inflationen de senaste åren har skapat utrymme så att hyran inte behöver höjas nu eller kvalitén sänkas, säger Ann-Christin Josefsson, Hyresgästföreningens förhandlare.

Hyresgästföreningen ser positivt på företagets beslut. Som det ekonomiska läget ser ut nu kan förändrade hyror som tidigast bli aktuellt från 1 april 2016.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare

telefon 033-29 01 60

mobil 070-212 57 66

Pressjour

0521-26 58 01