Hyresgästföreningen söker stöd hos politikerna i Kiruna och Gällivare

Hyresgästföreningen vill att politikerna i Gällivare och Kiruna kommuner ställer sig bakom föreningens brev till regeringen om bostadssituationen i Malmfälten.

– Vi vill att regeringen, som ägare av LKAB, ger bolaget ett ägardirektiv där det framgår att bolaget ska vidta de åtgärder som krävs för att nuvarande hyresgäster i Kiruna och Gällivare inte drabbas ekonomiskt i samband med stadsomvandlingen. Nu söker vi stöd för detta krav även hos fullmäktigeledamöterna i de två kommunerna, säger Henry Magnusson, regionchef för Hyresgästföreningen region Norrland.

Sammanlagt ska 4 100 lägenheter ersättas med nyproducerade bostäder med en helt annan hyresnivå. I dag finns ingen lagstiftning som skyddar hyresgästerna, men en förändring av lagstiftningen tar lång tid och stadsomvandlingen pågår med full kraft.

– I och med att staten får avkastning från gruvdriften är det också rimligt och rättvist att staten och LKAB tar ansvar för de merkostnader som gruvdriften kommer att medföra för de människor som i dag bor i en hyresrätt,säger Henry Magnusson.

Brevet till regeringen och kommunfullmäktige i Kiruna och Gällivare bifogas här nedan.

För mer information kontakta gärna:
Henry Magnusson, regionchef, 070-559 20 55
Nicklas Emmoth, ordförande Hyresgästföreningen Kiruna, 070-381 09 89
Mikael Karlberg, ordförande Hyresgästföreningen Gällivare, 070-538 36 79