Dags för regeringen att ta ansvar för stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare

I det tysta pågår en total stadsomvandling i Kiruna och Gällivare kommuner. För att statliga LKAB ska kunna fortsätta bryta malm måste stora delar av det nuvarande bostadsbeståndet rivas.

Men eftersom människor måste ha någonstans att bo kommer det nuvarande beståndet att ersättas med dyr nyproduktion. Tyvärr har hyresgästerna i princip inget stöd i nuvarande lagstiftning. Om en hyresvärd inte har en likvärdig lägenhet tillgänglig, tvingas hyresgästen i normalfallet att acceptera en hyresrätt med betydligt högre hyra.

Alternativen är få. Hyresgästen har ingen möjlighet att välja att flytta till en förort eller andra närliggande städer. Kiruna och Gällivare är grannkommuner. Avståndet mellan kommunerna är ca 12 mil.

Samtidigt som nuvarande hyresgäster påverkas ekonomiskt får det allmänna full kostnadstäckning för de kostnader som stadsomvandlingen medför. Allmänna byggnader som stadshus, badhus, skolor med mera ersätts till fullo. Driftskostnaderna för dessa fastigheter blir till och med lägre, eftersom de nya fastigheterna blir mer energieffektiva.

-Det är inte rimligt att människor som påverkas negativt av denna stadsomvandling ska tvingas betala för statens gruvdrift ur den egna plånboken samtidigt som det allmänna får full kostnadstäckning, säger Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

Stadsomvandlingen är av en sådan omfattning att det motsvarar att det i Stockholms kommun skulle rivas 117 000 lägenheter och ersättas med nyproduktion. I Kiruna och Gällivare kommuner kommer ca 4 100 lägenheter att rivas under den tid som stadsomvandlingen pågår.

-Vi i Hyresgästföreningen har förhandlat med LKAB i drygt ett års tid. Vi har ett bra samtalsklimat men tiden går och vi har ännu inte nått en överenskommelse med bolaget. Det finns nu en stor oro bland hyresgästerna och frågan måste få en lösning, säger Henry Magnusson, regionchef Hyresgästföreningen region Norrland.

-Av den anledningen har vi idag lämnat en skrivelse till regeringen. Där föreslår vi att de genom ett ägardirektiv till LKAB uppdrar åt bolaget att vidta de åtgärder som krävs för att nuvarande hyresgäster inte ska drabbas ekonomiskt av stadsomvandlingen, säger Henry Magnusson.

-Självklart måste ett bolag skötas på ett affärsmässigt sätt och ges rätt förutsättningar. Men bolagets verksamhet blir en viktig fråga för våra politiker när kommuninvånarna riskerar att få betala dyrt för en verksamhet som ett statligt bolag bedriver. Vi hoppas därför att den nya regeringen nu tar sitt ansvar och ser till att människor inte drabbas ekonomiskt av stadsomvandlingen, avslutar Marie Linder.

Brevet till regeringen finns i bifogade pdf.

För mer information kontakta:

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Henry Magnusson, regionchef Hyresgästföreningen region Norrland

070-559 20 55