Hyresgästföreningen: Nya hyror räcker till mera underhåll

– Vårgårda Bostäder kan klara underhållet med hjälp av den hyreshöjning man fått igenom i förhandlingarna.

Det säger Hyresgästföreningens förhandlare Carl-Johan Öjeke efter bostadsbolagets utspel att man nu inte kan fullfölja sina åtaganden.

Hyresförhandlingarna startade med ett krav från Vårgårda Bostäder som låg högt jämfört med andra kommunala bostadsbolag. Man krävde att få höja hyrorna med 3,65 procent ett år då räntorna är rekordlåga och inflationen, de allmänna prishöjningarna, ligger runt noll.

Det blev mycket diskussioner kring bland annat bolagets underhållsberg. Meningarna gick isär också när det gäller bolagets övriga ekonomi. Förhandlingarna kunde inte slutföras av de lokala parterna utan man vände sig till Hyresmarknadskommittén som lade ett medlarbud.

Medlarna kom fram till ett förslag om en höjning med 1,27 procent, väsentligt lägre än utgångsbudet från Vårgårda Bostäder.

– Men ändå fullt tillräckligt för att man ska kunna fullfölja sina åtaganden. Det är ju inte så att årets hyreshöjning betalar underhållet. Det har man fått pengar till löpande genom hyresinbetalningarna under åren, framhåller Carl-Johan Öjeke.

För en tvårummare på 60 kvadratmeter som idag kostar 4 485 kronor per månad innebär uppgörelsen en höjning med57 kronor.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Carl-Johan Öjeke

Telefon 0521 – 26 58 45

Hyresgästföreningens regionala pressjour

Telefon 0521 - 26 58 01