Kraftig ökning av Rot-avdrag i Västsverige - noll kronor till hyresrätten

År 2013 betalade staten ut 1,6 miljarder kronor i Rot-avdrag för renovering av ägda privatbostäder i Göteborgsregionen. Det är en ökning med över 100 miljoner kronor jämfört med året innan.

Det framgår av färsk statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Enligt preliminära siffror från Skatteverket fortsatte notan att stiga även under 2014 och uppgick det året till över 1,8 miljarder.

Rot-avdraget är ett skatteavdrag men fungerar i praktiken som ett bidrag till halva arbetskostnaden vid ombyggnad/renovering. Men avdraget, som är begränsat till 50 000 kronor per person och år, utgår bara till den som äger en villa, bostadsrätt eller fritidshus.

  • Den stora orättvisan är att Rot-avdraget enbart gäller ägt boende och inte hyresrätter, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen i västra Sverige. Vi vet att många hyresgäster får svårt att bo kvar eftersom de inte klarar högre hyror sedan deras hem renoverats och därför kräver vi att även hyresrätter ska bli berättigade till Rot-avdrag.

Rot-avdraget infördes 2009 och har ökat varje år sedan dess. I västra Sverige har totalt 8,8 miljarder kronor betalats ut sedan avdraget infördes.

Du hittar ett mer utförligt material om Rot-avdraget på Hyresgästföreningens fakta-sajt hurvibor.se.

http://hurvibor.se/lanssidor/goteborgsregionen/hur-vi-lever/rot-avdrag/

Vill du veta mer välkommen att kontakta:

regionchef Anna Lönn Lundbäck 0722-1631 16

KommunRotavdrag 2012 (miljoner kronor)Rotavdrag 2013 (miljoner kronor)Preliminärt rotavdrag 2014(miljoner kronor)
Varberg9397110
Kungsbacka160179200
Härryda687883
Partille667486
Öckerö313332
Stenungsund394448
Tjörn323738
Orust252830
Ale354145
Lerum818997
Göteborg690748844
Mölndal106118129
Kungälv727688
Totalt149816421 831

Källa: Statistiska Centralbyrån/Skatteverket