Kraftig ökning av Rot-avdrag i Uppsala län – noll kronor till hyresrätten

År 2013 betalade staten ut 527 miljoner kronor i Rot-avdrag för renovering av ägda privatbostäder i Uppsala län. Det är en ökning med över 50 miljoner kronor jämfört med året innan. Nu visar färsk statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) att kostnaderna för avdraget fortsatte att öka i samma takt även under 2014.

Enligt preliminära siffror från Skatteverket fortsatte notan för rot-avdraget att stiga även under 2014 och uppgick det året till 578 miljoner kronor. En ökning med 51 miljoner kronor på bara ett år. Bara i Uppsala kommun har kostnaden ökat med närmare 30 miljoner kronor. 

Rot-avdraget är ett skatteavdrag men fungerar i praktiken som ett bidrag till halva arbetskostnaden vid ombyggnad/renovering. Men avdraget, som är begränsat till 50 000 kronor per person och år, utgår bara till den som äger en villa, bostadsrätt eller fritidshus.

STORT BEHOV AV STÖD TILL HYRESRÄTTER
Trots att det är allmänt känt att det saknas mångmiljardbelopp för att renovera hyreslägenheterna i miljonprogrammet finns inget motsvarande stöd för hyresrätter. En hyresgäst som vill anlita hantverkare för att förbättra sitt boende får inte en krona i stöd.

- Den stora orättvisan är att Rot-avdraget enbart gäller ägt boende och inte hyresrätter, säger Torbjörn Rönnkvist, ordförande Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle. Vi vet att många hyresgäster får svårt att bo kvar eftersom de inte klarar högre hyror sedan deras hem renoverats och därför kräver vi att även hyresrätter ska bli berättigade till Rot-avdrag.

Rot-avdraget infördes 2009 och har ökat varje år sedan dess. I Uppsala län har mer än 2,7 miljarder kronor betalats ut sedan avdraget infördes.

MER FAKTA PÅ HURVIBOR.SE
Du hittar ett mer utförligt material om Rot-avdraget på Hyresgästföreningens fakta-sajt hurvibor.se. Där presenterar vi bland annat statistik kommun för kommun och i vilken utsträckning olika inkomstgrupper nyttjar avdraget.

http://hurvibor.se/lanssidor/uppsala-lan/hur-vi-lever/rot-avdrag/

KONTAKTA OSS
Johan Lindahl, Pressekreterare/Bostadspolitisk utredare, 072-7125129
Torbjörn Rönnkvist, Ordförande, Hyresgästföreningen region Aros-Gävle, 070-369 93 65