Dags att förändra rot-avdraget - mer fokus på hållbarhet

Idag kan en ägare av fritidshus i Malaga få rot-avdrag för att bygga en inomhuspool, men en fastighetsägare med hyreshus i Målilla får inget avdrag för att tilläggsisolera huset. Så ser verkligheten ut med dagens rot-system.

Sedan rot-avdraget infördes 2009 har mer än 80 miljarder kronor betalats ut i bidrag till privatpersoner som renoverat sina villor, bostadsrätter och fritidshus, visar de senaste siffrorna från SCB som nyligen presenterades. Ökningen 2013-2014 var tio procent.

De allmännyttiga bostadsföretagens organisation Sabo uppskattade 2009 att bara de mest akuta upprustningarna i miljonprogrammet skulle kosta cirka 50 miljarder kronor. Det behovet har knappast minskat sedan dess. Ändå får den typen av upprustning inte en krona i stöd av staten.

-Den ekonomiska obalans som råder mellan olika upplåtelseformer är inte rimlig. Stora delar av vårt bostadsbestånd behöver rustas upp och detta måste ske på ett hållbart sätt. Staten har ett självklart ansvar för att skapa förutsättningar för detta. Rot-avdraget måste därför förändras, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, i en kommentar.

-Rot-avdraget måste stödja en utveckling som kan möta framtidens krav på hållbar utveckling. Redan när avdraget infördes var flera remissinstanser kritiska till att man inte ställde krav på att insatserna hade en miljöprofil. Nu måste avdraget breddas så att det kan användas för åtgärder i flerbostadshus i både hyres- och bostadsrätt, säger Marie Linder.

Med rätt förändringar kan rot-avdraget utvecklas till att bli en stimulans för fastighetsägare att bygga om och reparera, samtidigt som det skapas ordning och reda på byggarbetsmarknaden, ett bättre boende för hyresgästerna, ekonomisk rättvisa mellan olika boendeformer och bidrar till att uppnå miljömässiga mål.

-Det är både rimligt och effektivt att staten stöder bostadsbyggandet. Det är en överlevnadsfråga för hela samhället att människor har möjlighet att flytta till och från jobb och studier och förändra sitt boende efter sin rådande familjesituation. En förändring av rot-avdraget är ett litet men dock viktigt steg på vägen mot detta, säger Marie Linder.

Mer fakta

Du hittar alla siffror på faktabanken http://hurvibor.se/pengar/rot-avdrag/ som drivs av Hyresgästföreningens regioner Mitt, Aros-Gävle och Västra Sverige. Där finns, förutom siffror på riksnivå, även uppgifter om rot-avdragen i Uppsala län, Södermanland, Värmland, Örebro län, Västmanland, Dalarna, Gävleborgs län samt Göteborgsregionen – och alla kommuner som ingår där.

För mer information, kontakta:

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94