Över 420 miljoner kronor till renoveringar av privatägda bostäder i Värmlands län 2014

Över 2 miljarder kronor har betalats ut i bidrag till privatpersoner i Värmland som renoverar sina bostäder sedan ROT-avdragen infördes 2009. Under 2014 kommer ROT-avdraget uppgå till drygt 420 miljoner kronor. Men bidraget utgår bara till den som äger sin villa, bostadsrätt eller fritidshus. Bidraget är riktat till privatpersoner som anlitar hantverkare för arbeten i en bostad de äger. Att renovera hyresbostäder får inget stöd.

– Vi kan inte förstå varför olika boendeformer ska särbehandlas så här. Ombyggnationer och renoveringar i hyresrätter leder istället till omfattande hyreshöjningar idag. Det får alltför ofta effekten att hyresgäster tvingas flytta när de inte klarar den nya hyran, säger Helena Frisk, ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt.

ROT-avdragen har ökat för varje år sedan 2009. I Värmlands län betalades det ut över 420 miljoner i ROT-avdrag under 2014. Det innebär en ökning med 30 miljoner kronor från 2013. Avdragen ökar i tretton av Värmlands sexton kommuner och i Karlstad har 2014 9 miljoner kronor mer utbetalats i ROT-bidrag än under 2013.

– Stödet från staten är extremt skevt fördelat idag. Det är dags för den nya regeringen att rätta till den här skatteorättvisan, fortsätter Helena Frisk.

De allmännyttiga bostadsföretagens organisation Sabo uppskattade 2009 att bara de mest akuta upprustningarna i miljonprogrammet skulle kosta cirka 50 miljarder kronor. Det behovet har knappast minskat sedan dess. Ändå får den typen av upprustning inte en krona i stöd av staten.

– Den ekonomiska obalans som råder mellan olika upplåtelseformer är inte rimlig. Stora delar av vårt bostadsbestånd behöver rustas upp och detta måste ske på ett hållbart sätt. Staten har ett självklart ansvar för att skapa förutsättningar för detta. ROY-avdraget måste därför förändras, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, i en kommentar.

Du hittar alla siffror om fördelningen av rot och mer fakta på hurvibor.se

hurvibor.se/lanssidor/varmlands-lan/hur-vi-lever/rot-avdrag/

För mer information kontakta

Helena Frisk 072 – 320 55 15

Regionordförande

Jacob Höglund 070 – 370 84 03

Bostadspolitisk utredare