Hyresavtal över två år ska ge mera underhåll

En jämförelsevis hög hyreshöjning med 18 kronor per kvadratmeter och år (1,97 procent i år) men noll i påslag 2016 – så slutade hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och kommunala Tranemobostäder. En uppgörelse som är en tydlig markering om att underhållet nu kan öka.

Bakom ligger att Tranemobostäder står inför en tuff utmaning framöver och behöver klara en väsentlig ökning av underhållet. Därför har Hyresgästföreningen gått med på ett avtal över två år men med noll kronor i höjning 2016.

– Omräknat för de båda åren hamnar höjningen runt en procent eller 45 kronor per år. Genom att höja 90 kronor redan första året får bolaget ett kraftigt tillskott som man dessutom kan öka genom det låga ränteläget och mycket låga allmänna kostnadshöjningar, säger Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson.

– Pengar till mer underhåll kommer alla hyresgäster till del på sikt, tillägger hon.

De nya hyrorna gäller från den 1 februari i år.

För en normal tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 764 kronor innebär avtalet en höjning med 90 kronor per månad. Den nya hyran gäller alltså i två år.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson

telefon 033-29 01 60

Hyresgästföreningens regionala pressjour

0722-11 65 41