Hyresgäster betalar 7 914 kr i vinst till hyresvärd

För åttonde året i rad visar det sig att det är lönsamt att äga och förvalta hyresbostäder. 15 privata fastighetsföretag i södra Skåne ingår i undersökningen som Hyresgästföreningen region södra Skåne låtit göra.

– Årsvinsten för en genomsnittslägenhet var 7 914 kronor. Det betyder att drygt 650 kr per månad gick till ren vinst för fastighetsägaren. Vår rapport visar att det är lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter. Särskilt långsiktigt ägande är lönsamt. Mycket av stabiliteten och de trygga inkomsterna kan förklaras av att folk ju faktiskt bor även i lågkonjunkturer, säger Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen region södra Skåne.

Att äga hyresfastigheter är lönsamt:

  • Årsvinsten per genomsnittslägenhet under 2013 var 7 914 kr - drygt 650 kr per lägenhet per månad gick alltså direkt till fastighetsägaren som ren vinst.
  • Den högsta årsvinsten per genomsnittslägenhet under 2013 stod Contentus för. Vinsten var 27 020 kr per år eller drygt 2 250 kr i ren vinst per månad.
  • Den genomsnittliga vinsten per hyreskrona uppgick till 10,8 procent.
  • Direktavkastningen var 6,5 procent, alltså högre än bankräntan och väsentligt högre än genomsnittet för bostadsfastigheter i Sverige.

– Våra utredningar visar att det finns både anledning till och förutsättningar för återhållsamhet i hyreskraven i nyproduktionen som ett sätt att öka bostadsbyggandet. Människor måste ju ha råd att flytta in i nybyggda hyreslägenheter för att bostäderna ska börja byggas, säger Kenneth Gustavsson, ordförande i Hyresgästföreningen region södra Skåne.

För ytterligare information, kontakta:
Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare, 040-17 43 48
Kenneth Gustavsson, regionordförande, Hyresgästföreningen region södra Skåne, 040-17 43 69
Anna Eriksson, kommunikatör, 040-17 43 33