Lägsta höjningen på 15 år för hyresgäster hos privatvärdar i Stockholm

Hyresgästföreningen region Stockholm och Fastighetsägarna Stockholm har förhandlat fram ett ramavtal för hyrorna 2015 för de hyresgäster som bor hos privata hyresvärdar. Enligt ramavtalet blir hyreshöjningen 1,2 procent. Fastighetsägarna hade yrkat på en höjning på upp till 3,5 procent.

– Ramavtalet ger den lägsta hyreshöjningen i Stockholm på 15 år. Det är en rak hyresuppgörelse, det vill säga höjningen blir densamma i procent oavsett var i Stockholms stad man bor. Den skillnad på 30 procent som råder mellan inner- och ytterstad är tillräcklig och ingen ytterligare differentiering av hyrorna behövs, säger Per Björklind, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region Stockholm.

En hyreshöjning på 1,2 procent motsvarar 72 kronor per månad om månadshyran är 6000 kronor, och 84 kronor om hyran är 7000 kronor.

Ramavtalet sätter ett riktmärke för de fortsatta förhandlingar som nu tar vid med varje enskild privat fastighetsägare i Stockholms stad.

– Förhandlingarna om ramavtalet har dragit ut på tiden eftersom parterna har haft svårt att komma överens. Nu hoppas vi att förhandlingarna med varje enskild fastighetsägare raskt ska kunna bli klara, säger Per Björklind.

För mer information, kontakta:

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84