​Det ägda boendet subventioneras – Rot-avdrag med 3,9 miljarder i Stockholm 2013

Hyresrätten missgynnas med 2,1 miljarder kronor i Stockholms län för 2013, bara genom Rot-avdraget, enligt färska siffror från SCB.

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar idag siffror som visar att Rot-avdragen i Stockholms län uppgick till 3,9 miljarder kronor under 2013. Det ägda boendet motsvarar 65 procent av det totala bostadsbeståndet i Stockholms län.

– Det hyrda boendet har länge varit ekonomiskt missgynnat som boendeform. Det handlar om stora skillnader, vi pratar om flera miljarder kronor. Nu ser vi av SCBs statistik för 2013 att bara genom Rot gynnas det ägda boendet med 3,9 miljarder kronor i Stockholms län, säger Marina Fredriksson, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

Störst Rot-avdrag gjordes i Stockholms stad med 1,6 miljarder kronor medan Nykvarn hade det lägsta avdraget i länet med 14,6 miljoner kronor.

– Det här är inte hållbart nu när vi i Stockholm har så stor bostadsbrist och ett stort behov av upprustningar av stora delar av bostadsbeståndet. Nu måste politikerna ta sitt ansvar och införa Rot-avdrag även för hyresrätter, säger Marina Fredriksson.

_ _ _

Skattereduktion för byggnadsarbeten, Rot, kan en fastighetsägare göra för arbetskostnad för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad om arbetet utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som fastighetsägaren bor i. Men Rot gäller inte för hyresrätter.


För mer information, kontakta:
Marina Fredriksson
ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-251 69 57

Gunnel Cirverius
pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84