Sven Bergenstråhle ny ordförande i International Union of Tenants

I helgen hade IUT, International Union of Tenants, kongress i Prag, Tjeckien och valde ny ledning. Sven Bergenstråhle valdes enhälligt till ny ordförande för organisationen.

IUT består av 58 medlemsorganisationer från 46 länder och grundades 1926 i Zurich. 1957 började IUT ett mer organiserat arbete och det bildades ett sekretariat som förlades till Sverige.

IUTs huvudsyfte är att ta tillvara hyresgästernas intressen, se www.iut.nu

Hyresgästföreningen är medlem i IUT och organisationen har de senaste sex åren letts av svensken Sven Carlsson. I fredags var det dags för val av ny ledning. Sven Bergenstråhle valdes alltså enhälligt till ny ordförande och i tre år framöver kommer han att leda IUTs arbete.

Sven Bergenstråhle var tidigare bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen men är sedan i somras pensionär.

För mer information, kontakta:

Sven Bergenstråhle, ordförande IUT  042-20 77 83

Magnus Hammar, generalsekreterare IUT 08-791 02 25

Anders Konradsson, styrelseledamot IUT 08-791 02 26

---------------------------------------------------------------------------