Uppgörelse klar med Familjebostäder i Göteborg

Årets hyror är klara hos Familjebostäder i Göteborg. Från 1 mars höjs hyran med i genomsnitt 0,88 procent.

  • Den här uppgörelsen ligger på en rimlig nivå och innebär att vi har mer än halverat bolagets ursprungliga krav. Det tycker vi är ett tillfredställande resultat, säger Linda Zackariasson, förhandlingsledare hos Hyresgästföreningen.

När förhandlingarna startade i höstas ville Familjebostäder, som har drygt 18 000 lägenheter i Göteborg, höja hyran med i genomsnitt 2,1 procent. Kraven varierade från 1-5 procent beroende på bland annat standard och förvaltningskvalitet i olika bostadsområden.

Hyresgästföreningen uppmanade å sin sida bolaget att visa största möjliga återhållsamhet i sina krav både med tanke på hyresgästernas ekonomi och det allmänna ekonomiska läget med mycket låga räntor och inflation.

Uppgörelsen innebär att hyrorna höjs olika mycket i olika områden och varierar mellan oförändrad hyra och upp till 1,8 procent. I snitt blir höjningen 0,88 procent.

Uppgörelsen gäller från första mars i år. Hyresgästerna betalar ingen hyreshöjning i efterskott för januari och februari månad.

Överenskommelsen med Familjebostäder är den andra med något av de större bostadsbolagen i Göteborgsregionen. Sedan tidigare finns en färdig överenskommelse med kommunala Bostadsbolaget där höjningen blir 0,8 procent från årsskiftet.

Vill du veta mer om uppgörelsen med Familjebostäder välkommen att kontakta: Linda Zackariasson 031-704 50 37