Toarpshus begär medling om hyran

Det kommunala bostadsbolaget Toarpshus i Borås begär medling i förhandlingarna om årets hyror. Bolagets krav ligger långt ifrån den nivå Hyresgästföreningen anser behövs.

Toarpshus startade med ett av de högsta utgångsbuden i årets hyresförhandlingar. Man krävde att få höja hyrorna med 4,28 procent. För en normal tvårummare skulle det innebära en hyreshöjning med nästan 200 kronor i månaden.

Hyresgästföreningens förhandlare anser att det skulle räcka med en höjning på 1,3 procent. Det är lite högre än den genomsnittliga nivån i uppgörelser man hittills nått i förhandlingarna för 2015.

– Vi är beredda att sträcka oss lite längre när det gäller Toarpshus jämfört med andra bolag men företagets ekonomi har successivt förbättrats och underhållet har utökats under de senaste åren, säger Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson.

– Nu är möjligheterna goda för bolaget att skapa mer av befintliga resurser, särskilt med tanke på det rådande ekonomiska läget med måttliga prishöjningar och låg ränta. Därmed är 1,3 procent en rimlig höjning, anser hon.

Medlingen innebär att de centrala parterna lämnar en rekommendation på en ny hyresnivå. Den kan de lokala parterna sedan välja att följa eller förhandla vidare utifrån.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson

telefon 033-29 01 60

Hyresgästföreningens regionala pressjour

Telefon 0521 – 26 58 01