Ingen hyreshöjning hos AB Kvidingebyggen

AB Kvidingebyggen avstår från att påkalla hyresförhandling gällande 2015 års hyror. Detta innebär att boende i AB Kvidingebyggen inte kommer att få någon hyreshöjning för 2015.

– Det är glädjande för hyresgästerna att AB Kvidingebyggen inte känner något behov av att höja hyran för året, säger Hyresgästföreningens förhandlare Margareta Björkvald.

Att inte höja hyran ett år som detta ligger i linje med Hyresgästföreningens mål att hyran inte ska öka mer än inflationen.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Björkvald, förhandlare, 070-867 30 73, 042-19 81 14
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21