AB Tibrobyggen begär hyreshöjning

AB Tibrobyggen, det kommunala bostadsbolaget i Tibro, vill höja hyran på sina lägenheter. Inför förhandlingarna med Hyresgästföreningen kräver bolaget en hyreshöjning på 3,5 procent från och med den 1 april 2015.

Hyresgästföreningens förhandlare uppfattar AB Tibrobyggen som ett välmående bolag. Med tanke på det finansiella läget som råder i landet behöver man inte så stora hyreshöjningar för att klara sina åtaganden. Bolaget har i sitt yrkande inte heller hänvisat till några specifika fördyringar.

– Vi kommer nu att gå igenom bolagets övriga ekonomi, budget samt och vad tidigare ökade hyresintäkter har avsatts till för att sedan svara på bolagets yrkande, säger Carl-Johan Öjeke, förhandlare hos Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 294 kronor per månad skulle en höjning på 3,5 procent innebära att hyran höjs med 151 kronor i månaden, vilket blir 1 812 kronor på ett år.

Förhandlingarna startar den 24 februari.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Carl-Johan Öjeke

Telefon 0521 – 26 58 45

Hyresgästföreningens regionala pressjour

Telefon 0521 - 26 58 01