Rimlig överenskommelse för hyresgästerna hos Bostadsbolaget i Göteborg

Årets hyror är klara hos Bostadsbolaget i Göteborg. Uppgörelsen innebär att hyran för bolagets drygt 23 000 lägenheter höjs med 0,8 procent från årsskiftet.

  • Vår förhandlingsdelegation har gjort ett fantastiskt bra arbete och vi har lyckats nå en uppgörelse som vi bedömer ligger på en rimlig nivå, säger Tony Petrov, förhandlingsledare hos Hyresgästföreningen. Vi har lyckats få ner det urspungliga kravet med ungefär 60 procent och det känner vi oss stolta över.

För en lägenhet som har en månadshyra på 6 000 kronor blir höjningen 48 kronor. Eftersom uppgörelsen gäller från årsskiftet kommer höjningen för januari och februari att tas ut i efterhand på mars månads hyresavi.

När förhandlingarna inleddes i höstas krävde Bostadsbolaget höjningar med i genomsnitt 2,1 procent från 1 januari i år. Hyresgästföreningen å sin sida krävde största möjliga återhållsamhet bland annat med tanke på att både räntor och inflation ligger på mycket låga nivåer samtidigt som många hyresgäster har en ansträngd ekonomi.

Vill du veta mer om uppgörelsen med Bostadsbolaget välkommen att kontakta: förhandlingsledare Tony Petrov 031-704 50 35

Överenskommelsen med Bostadsbolaget är årets första med något av de större bostadsbolagen i regionen. Det pågår fortfarande förhandlingar med flertalet bolag i Göteborgsregionen och det finns i nuläget endast ett fåtal färdiga hyresuppgörelser.

De bolag som är färdigförhandlade i regionen är Botrygg i Göteborg (0.45 procent), SGS Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (0,8 procent), Stenungsundshem (0,9 procent) samt Stiftelsen Orustbostäder (0,9 procent).

I två fall har de lokala förhandlingarna avbrutits och det blir nu i stället den partsammansatta Hyresmarknadskommittén i Stockholm som avgör årets hyresnivå. Det gäller Varbergs Bostad (krav 5,9 procent) och Alebyggen (krav 4,99 procent).

  • Alltför många bostadsbolag verkar förvänta sig höga hyreshöjningar i år med tanke på deras krav. Men utifrån det allmänna ekonomiska läget är det helt orealistiska förväntningar, säger förhandlingschef Pedram Kouchakpour. Det är därför vi under hela förhandlingsperioden har betonat vikten av stor återhållsamhet och det gäller inte bara i år utan även kommande år.

Vill du veta mer om förhandlingsläget i stort välkommen att kontakta:

förhandlingschef Pedram Kouchakpour 031-704 50 67