Törebostäder höjer hyran

Det kommunala bostadsbolaget Törebodabostäder höjer hyran med 69 kronor för samtliga lägenheter. Det resultatet innebär mer än en halvering av kravet från bolaget inför förhandlingarna, ett krav som låg på 160 kronor per lägenhet och månad.

Bolaget motiverade höjningen genom att hänvisa till ökade kommunala taxor och avgifter samt ett ökat underhållsbehov. Hyresgästföreningens förhandlare Håkan Skött anser att bolaget förvisso behöver höja hyran, men menar att kravet inte motsvarar de utgifter som bolaget redovisat vid förhandlingen.

– När vi granskade bolagets bokslut och de planer man har inför det nya året kunde vi konstatera att bolagets yrkande var för högt, särskilt också i och med att räntekostnaderna kommer att gå ner, säger han.

Omräknat till procent innebär överenskommelsen en hyreshöjning på i genomsnitt 1,57 procent. Den nya hyran gäller från och med 1 februari 2015.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Håkan Skött, hyresförhandlare

0521 – 26 58 26

Hyresgästföreningens regionala pressjour

0521 – 26 58 01