Bengtsforshus vill ha hyresavtal över två år

Det kommunala bostadsbolaget Bengtsforshus vill ha ett nytt hyresavtal som sträcker sig över två år. Inför förhandlingarna med Hyresgästföreningen begär företaget en hyreshöjning på 1.5 procent från 1 april 2015 och ytterligare 1,5 procent 2016. Bakom kravet ligger framför allt behovet av underhåll.

Hyresgästföreningen är allmänt sett avvisande till fleråriga avtal. Man vill ha möjlighet att förhandla om hyran varje år eftersom de ekonomiska villkoren hela tiden förändras.

– Det låga ränteläget och den nästan obefintliga inflationen öppnar för lägre krav på hyreshöjning i allmänhet, vilket Bengtsforshus tagit fasta på, säger Hyresgästföreningens förhandlare Anja Augustsson som ser positivt på att bolaget vill satsa på underhåll av sina fastigheter.

– Det betyder att hyresintäkterna kommer hyresgästerna tillgodo, säger hon. Samtidigt är det bra att företaget kan satsa på underhåll och ändå hålla sitt yrkande på en rimlig nivå.

För en normal tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 186 kronor skulle hyran gå upp med 63 kronor i månaden i år och ytterligare 64 kronor nästa år om företagets krav går igenom i förhandlingarna.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Anja Augustsson

Telefon 0521 – 26 58 47

Hyresgästföreningens regionala pressjour

Mobil 0722 – 11 65 41