Uddevallahem gick med på halverat hyreskrav

Hyrorna hos det kommunala bostadsbolaget Uddevallahem höjs med i genomsnitt 1,15 procent. Det är mer än en halvering av det ursprungliga kravet på 2,4.

Bolaget har i förhandlingarna hänvisat till allmänna kostnadsökningar och betydelsen av att kunna hålla en fortsatt god förvaltningsservice. Hyresgästföreningens förhandlare Björn Karlsson anser att det ursprungliga kravet låg högt med tanke på det allmänna ekomiska läget i övrigt.

– Efter intensiva förhandlingar landande vi på en nivå som ligger i linje med det låga ränteläget och den nästan obefintliga inflationen. Samtidigt kan bolaget klara en god förvaltningsservice, säger han.

Kommunala taxor och avgifter får ett direkt genomslag på hyresnivåerna, eftersom att det är kostnader som måste bäras upp av hyran.

– Uddevallahem drabbas fortsatt av föregående års beslut att höja borgensavgiften, vilket var en återkommande punkt i förhandlingen, påminner Björn Karlsson.

Den nya hyran gäller retroaktivt från den 1 januari. För en tvårummare på 60 kvadratmeter med en hyra på 4 555 kronor motsvarar den en höjning på 52 kronor per månad.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Björn Karlsson, förhandlare

telefon 0521 – 26 58 42

Hyresgästföreningens regionala presservice

telefon 0722 – 11 65 41