Sjöbohem höjer hyran med 1,75 procent

Den 1 februari 2015 höjs hyran för Sjöbohems hyresgäster med 1,75 procent.

Inför årets förhandling hade Sjöbohem begärt att få höja hyran med 2,85 procent från den 1 januari. Hyresgästföreningen pressade tillbaka kravet och senarelade också höjningen till den 1 februari.


− Sjöbohem har ett fortsatt stort behov av underhåll av sina fastigheter. Den största delen av höjningen kommer att gå till deras underhåll, säger Thomas Lindgren, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Förändringen innebär att en lägenhet som tidigare haft en hyra på 6000 kr kommer att få en hyreshöjning på 105 kr.

Hyreshöjningen för 2015 är lägre än för 2014 då hyran steg med 1,8 procent från den 1 februari. Höjningen avgjordes då av Hyresmarknadskommittén.

För information kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlingsledare, 040-17 43 42
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46