Unga kvinnor går samman i Biskopsgården

De har en mängd idéer och tankar både om vad de vill göra själva och hur de vill att deras stadsdel ska utvecklas. Men i dag läggs mest fokus och resurser på killar och det finns inte tillräckligt med verksamhet som riktar sig till unga kvinnor.

Det var utgångspunkten för det möte som hölls i slutet av förra veckan och där ett antal unga kvinnor från Biskopsgården samlades tillsammans med representanter för ideella organisationer som Rädda Barnen, Fryshuset och Hyresgästföreningen. Även företrädare för stadsdelsnämnden och kommunala Bostadsbolaget deltog.

- Det var ett förutsättningslöst möte för att se om och hur vi kan samarbeta för att tjejer ska kunna ta större plats och att deras idéer kan förverkligas, säger Ahmad Alsagoff, projektledare hos Hyresgästföreningen i Biskopsgården och en av initiativtagarna till mötet.

Ahmad Alsagoff delar uppfattningen att det läggs större resurser på unga män än på unga kvinnor. Som exempel nämner han det fotbollsprojekt som Hyresgästföreningen drog i gång i maj förra året i samarbete med IFK Göteborg, Stadsmissionen och Bostadsbolaget. För killarna har projektet funkat precis som det var tänkt.

- Ett av målen var att också få med tjejer men de var helt enkelt inte intresserade. De har andra intressen och det visar tydligt att det inte funkar att komma med färdiga idéer ovanifrån.

- I stället måste man involvera de boende på riktigt och utgå från vad de kan och vill göra. Vi som deltog på mötet var helt eniga om att nu vill vi arbeta tillsammans för att lägga fokus på tjejer och se till att de får egen mötesplats. Det blir en motvikt mot de etablerade strukturer som redan finns, säger Ahmad Alsagoff.

Det sedan länge planerade mötet hölls i efterdyningarna efter skottlossningen på Vårväderstorget tidigare i veckan där två unga män kallblodigt mördades och ett flertal skadades.

- När sådant här händer är det lätt att känna oro och uppgivenhet, konstaterar Ahmad Alsagoff. Skottlossningarna påverkar naturligtvis även kvinnor i området, de är systrar och mammor och drabbas minst lika mycket.

- Men jag tror att en av nycklarna för att påverka utvecklingen är att involvera kvinnor i högre grad. Vi vill ha förändringar på riktigt så det gäller att kraftsamla nu och att inte tappa stinget.

Ett första steg för den nybilade samverkansgruppen är att försöka hitta en lokal som kan bli en samlingsplats för kvinnor i området där de både kan ta del av och utveckla varandras kunskap och kompetens och skapa den verksamhet de själva önskar. Man vill också försöka få med fler av Biskopsgårdens fastighetsägare i samarbetet.