Myten om att hyresgäster bor för stort krossad - Så bor stockholmare

Med ny data från SCB:s lägenhetsregister kan vi för första gången på 24 år få en heltäckande och tillförlitlig bild av hur stockholmarna bor.

Statistiken visar att boendetätheten i Stockholms stad som helhet är högre i hyresrätten än i bostadsrätten i alla storlekssegment.

Det visar en rapport Hyresgästföreningen har tagit fram kring hur stockholmare bor.

Den viktigaste orsaken till att boendetätheten i hyresrätten är högre än i bostadsrätten är att hyresgästernas inkomster är lägre. Av kostnadsskäl tränger hyresgästerna ihop sig på mindre yta. Ju lägre inkomsten är, desto högre är boendetätheten i de olika stadsdelarna.

I Ytterstaden är boendetätheten genomgående högre i hyresrätten än i bostadsrätten i alla storlekssegmenten. Tydligast är skillnaderna i de stora lägenheterna. I de mindre storlekarna är det ganska jämnt med en liten övervikt för hyresrätten.

I Innerstaden är skillnaderna i boendetäthet mellan bostadsrätten och hyresrätten störst i de stora lägenheterna.

I november 2013 presenterade Boverket en mycket kritiserad rapport som bland annat hävdade att det skulle gå att ”utnyttja” beståndet bättre och häva bostadsbristen om Sveriges hyresgäster trängde ihop sig i högre grad.

Redan då ifrågasatte Hyresgästföreningen Boverkets teoretiska räkneövningar som gjordes utan någon grund i hur verkligheten ser ut.

-Vi har tröttnat på att både hyresrätten som boendeform och landets hyresgäster ständigt hamnar i strykklass. Det finns saker att göra redan nu för att få fart på byggandet och åstadkomma en mer rättvis fördelning av stöd till olika boendeformer, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen i en kommentar.

-SABO:s Kombo-hus är ett bra exempel på att det går att bygga hållbart till en rimlig kostnad. Sigtuna och Sundbyberg är andra exempel på att man med politisk vilja och höga ambitioner kan öka byggandet och skapa möjligheter för kommunen att utvecklas.

-Ambitionsnivån i den nya politiska majoriteten i Stockholm visar också att det till stor del handlar om politisk vilja. Med stopp för ombildningar och tydliga uppdrag till de allmännyttiga bostadsbolagen att bygga mer kan bostadsbristen minska. Och med viss stimulans från staten för finansiering av hyresrätter med rimliga hyror skulle byggandet kunna ta fart ordentlig, säger Marie Linder.

-Det finns ingen anledning att vänta längre, läget är akut. Det är dags att politikerna går från ord till handling.

För mer information, kontakta:

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen 076-798 08 74