SD och Alliansen ger hyresgäster ovälkommen julklapp

När Sverigedemokraterna gjorde gemensam sak med Alliansen i Alingsås genom att rösta på deras budget skapade de inte bara politisk ovisshet. En mer okänd effekt av att Alliansens budget blev antagen är att den kommunala borgensavgiften höjs nästa år. Den nya borgensavgiften landar på 0,3 procent.

– Det här får ju naturligtvis konsekvenser för hyresgästerna i Alingsås. Enligt våra beräkningar innebär beslutet att Alingsåshem får ökade kostnader med mellan 600 000 till 700 000 kronor. Vi befarar att underhåll motsvarande 100 spisar antingen skjuts på framtiden eller inte kan genomföras. En ovälkommen julklapp till hyresgästerna från Alliansen och Sverigedemokraterna, säger Magnus Elsing, förhandlare hos Hyresgästföreningen Region BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Kommuner som går i borgen för sina kommunala bolag är enligt lag tvungna att ta ut en avgift av bolagen. Avgiften ska motsvara skillnaden mellan räntevillkoren som bolaget får med kommunen som borgensman, och de villkor bolaget skulle fått på den öppna marknaden.

Enligt en modell framtagen av SABO (allmännyttornas branschorganisation), Sveriges Kommuner och Landsting och Kommuninvest så ska den exakta procentsatsen beräknas enligt en särskild process som tar hänsyn till aktuellt ränteläge för varje kredit.

– Tyvärr är detta en modell som används alltför sällan. Istället gillar kommunerna att höfta till en procentsats som de anser rimlig utifrån kommunens ekonomiska behov. Inte heller i Alingsås har Alliansen och SD presenterat en enda kalkyl som stödjer höjningen, vilket är ansvarslöst. Hyresgästföreningen tycker inte att gissningar ska ligga till grund för avgiftshöjningar, avslutar Magnus Elsing.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Magnus Elsing, förhandlare
Telefon 0521 – 26 58 46

Hyresgästföreningens regionala pressjour
Mobil 0722 – 11 65 41