Högt hyreskrav från Fribo

Det kommunala bostadsbolaget Fristadbostäder AB (Fribo) begär en av de högsta hyreshöjningarna av alla inför de kommande hyresförhandlingarna för 2015. Bolaget vill höja hyrorna med 4,74 procent. Bland annat med hänvisning till det stora underhållsbehovet.

Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson räknar med att just behovet av underhåll kommer att ha stor betydelse i förhandlingarna. Hon tänker bland annat granska hur det gått med förra årets beslutade underhåll.

– Fribo har ett stort underhåll framför sig. Det arbetet är redan påbörjat men mer väntar. De samhällsekonomiska förutsättningarna har dock varit goda och mycket tyder på att situationen kommer att vara fortsatt gynnsam. Pengarna borde därför räcka till mer, säger Ann-Christin Josefsson.

Hyresgästföreningen kan konstatera att Fribo har en av de lägsta hyresnivåerna i landet sett till snittet. Ekonomin är stabil. Men kommunpolitikernas beslut om taxehöjningar slår igenom på hyran.

– Taxehöjningarna krymper marginalerna när man samtidigt ska öka underhållet, säger Ann-Christin Josefsson.

– Nu finns det pengar i företaget sedan tidigare och ställer hyresgästerna upp med mera måste bolaget också bidra. Det talar för att årets hyresförändring ska bli måttlig, säger hon.

För en tvårummare på 60 kvadrat med en hyra idag på 4 067 kronor i månaden skulle företagets krav innebära en höjning med 193 kronor per månad eller 2 316 kronor på ett år.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson

Telefon 033 – 29 01 60

Hyresgästföreningens regionala pressjour

Mobil 0722–11 65 41