Låg hyreshöjning för Tanumsbostäder

Det blir en hyreshöjning på 0,99 procent för de boende i kommunala Tanumsbostäder AB. Det är väsentligt lägre än det bud bolaget lade innan förhandlingarna med Hyresgästföreningen.

Inför förhandlingarna begärde Tanumsbostäder 2,4 procent och hänvisade till ett stort underhållsbehov och en fortsatt höjd VA-taxa.

Tanum har ett jämförelsevis högt taxeläge och det präglade förhandlingarna.

– Vi tvingas ständigt konstatera att kommunpolitikernas beslut om taxor får ett direkt genomslag i hyrorna. När alla andra priser i stort sett ligger stilla innebär det ett stort ansvar på politikerna att hålla igen eftersom kommunala taxor är en stor del av hyran, säger Hyresgästföreningens förhandlare Björn Karlsson.

– Efter intensiva förhandlingar landande vi nu ändå på en nivå som ger bolaget möjlighet att bibehålla en bra service och som speglar det ekonomiska läget i landet, säger han.

Den nya hyran gäller från 1 januari. För en tvårummare på 60 kvadratmeter med en hyra på 5 145 kronor innebär överenskommelsen en höjning med 50 kronor.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Björn Karlsson, förhandlare

Telefon 0521 – 26 58 42

Hyresgästföreningens regionala pressjour

0722 – 11 65 41