Hyresklart för Marks Bostads AB: Lägsta höjningen på åtta år

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Marks Bostads AB slutade med en hyreshöjning på 0,95 procent.

– Det är den lägsta hyreshöjningen på åtta år, konstaterar Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson.

Bolaget begärde från början en höjning med 2,33 procent och hänvisade till ökade drift- och underhållskostnader, bland annat som en följd av höjda kommunala taxor. Hyresbortfall och ökade personalkostnader vägdes också in.

Ann-Christin Josefsson är relativt nöjd med uppgörelsen som alltså landade på en väsentligt lägre nivå.

– Vi hade en konstruktiv dialog och nådde ett resultat som, tillsammans med fortsatt god hushållning, ger möjligheter till extra underhållsinsatser, säger hon.

Hon räknar också med att det rådande konjunkturläget, med låga räntor och små prishöjningar i allmänhet, ska skapa ytterligare utrymme för företaget att matcha sin ambition när det gäller underhållet.

– Från Hyresgästföreningens sida kommer vi fortsätta att löpande följa upp hur mycket underhåll som utförs, säger Ann-Christin Josefsson.

Nuvarande snitthyra för en tvåa på 60 kvadratmeter är 4 764 kronor i månaden. För en sådan lägenhet innebär uppgörelsen att hyran ökar med 45 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson – förhandlare

Telefon 033-290160

Hyresgästföreningens regionala pressjour

Mobil 0722-116541